laH Sardines qaStaHvIS naH oil ghap tomat naHmey ghevI' Brine pagh

pong: Sardine brand pong laH: fortop pagh legh Customer ' s Request yuvtlhe' Segh: motlh yuvtlhe' ghap ngeD mInDu'lIj yuvtlhe' per: nav per pagh Lithography per moq: 1 * 20 fcl ta' mIv'a' yIn: 3 DIS Storage: pol neH Cool 'ej QaD Daq natlh ngI': vutmeH je customer s request

Nánari upplýsingar

pong: laH Sardine

pong brand: fortop pagh legh 39 vIlopQo' jay'; customerand Request s

Segh yuvtlhe': motlh yuvtlhe' ghap ngeD mInDu'lIj yuvtlhe'

per: nav per pagh Lithography per

MOQ: 1 * 20 FCL

yIn ta' mIv'a': 3 DIS

storage: pol Cool 'ej QaD Daq

natlh ngI': vutmeH je customer s request

PRODUCT

SIZE

D.W.

pcs

CTNS ghap 20and vIlopQo' jay' 39; FCL

laH Sardine

(neHtomat naHmeyBrine ghevI', naH oil.)

125gx 50tins

90 ghap 83 ghap 70 g

3-5

3200 ctns

155gx 50tins

90 g

3-5

2000 ctns

425gx 24tins

230 ghap 255 ghap 280 g

3-5,6-9

1800 ctns

inquiry