laH Cherry 'epIl naHmey

Cherry 'epIl naHmey laH * Packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal * Daq mung: jungwoq * Brand: fortop ghap oem * tu'lu'bej: je Stem pagh pitted, Hutlh * tlhol Hap 'u': ghoQ Cherry 'epIl naHmey * Size: m ghap s * brix: 10-12 vatlhvI', 14-17 vatlhvI', 18-20 vatlhvI' * vutmeH d.w as per clients requirements. * ta' mIv'a' yIn: 3 DIS * moq: wa'.

Nánari upplýsingar

laH Cherry 'epIl naHmey

* packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal

* Daq mung: jungwoq

* brand: fortop ghap oem

* tu'lu'bej: je Stem pagh HurDaq naHnagh.

* tlhol Hap 'u': ghoQ Cherry 'epIl naHmey

* size: m ghap s

* brix: 10-12 vatlhvI', 14-17 vatlhvI', 18-20 vatlhvI'

* laH d.w chenmoH as per clients requirements.

* ta' mIv'a' yIn: 3 DIS

* moq: wa' 20 ft chom

* specification:

size

n. w(g)

d. w(g)

ctns ghap 20and pa' ghotvaD mevbe' ghargh 39 vIlopQo' jay'; vIlopQo' jay' 39 je; FCL

425 g * 24tins

410

230

1800

850 g * 12tins

820

460

1700

2650 g * 6tins

2650

1500

1150

3000 g * 6tins

3000 g

1800

1000

inquiry