laH Cherry qaStaHvIS bIQ ghap wov Syrup ghap 'ugh Syrup

DaH jaw
product details

laH Cherry

* packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal

* Daq mung: jungwoq

* qaS coloring: e127

* tlhol Hap 'u': ghoQ Cherry

* tu'lu'bej: naQ

* brix: 10-12 vatlhvI', 14-17 vatlhvI', 18-20 vatlhvI'

* ta' mIv'a' yIn: 3 DIS

* moq: wa' 20 ft chom

* brand: fortop ghap oem

* laH d.w chenmoH as per clients requirements.

* specification:

size

n. w(g)

d. w(g)

ctns ghap 20and pa' ghotvaD mevbe' ghargh 39 vIlopQo' jay'; vIlopQo' jay' 39 je; FCL

410 g * 24tins

410

230

1800

820 g * 24tins

820

460

900

3000 g * 6tins

3000

1800 G

1008

inquiry