laH Longan

Longan laH * Packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal * Daq mung: jungwoq * brix: 10-12 vatlhvI', 14-17 vatlhvI', 18-20 vatlhvI' * Size: mach, Medium, yIteb * Ingredients: bIQ Longan, syrup Su'ghar qutmey, * ta' mIv'a' yIn: 3 DIS * moq: 20 wa' ft chom * Brand: fortop ghap oem * vutmeH d.w as per clients requirements. *...

Nánari upplýsingar

laH Longan

* packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal

* Daq mung: jungwoq

* brix: 10-12 vatlhvI', 14-17 vatlhvI', 18-20 vatlhvI'

* size: mach, Medium, yIteb

* ingredients: Longan, syrup Su'ghar qutmey, bIQ

* ta' mIv'a' yIn: 3 DIS

* moq: wa' 20 ft chom

* brand: fortop ghap oem

* laH d.w chenmoH as per clients requirements.

* specification:

size

tu'lu'bej

n. w(g)

d. w(g)

ctns ghap 20and pa' ghotvaD mevbe' ghargh 39 vIlopQo' jay'; vIlopQo' jay' 39 je; FCL

567 g * 24tins

ghor naQ,

567

340

1350

2840 g * 6tins

ghor naQ,

2840

1800

1008

inquiry