laH Lychee neH Syrup QaQ laHlIj laH Litchi

Lychee Syrup laH je QaQ laHlIj laH Litchi * Packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal * f mung lan: jungwoq * brix: 14-17,17-20 motlh malja''e' * Size: mach, Medium, yIteb * Ingredients: Lychee syrup Su'ghar qutmey, bIQ * ta' mIv'a' yIn: 3 DIS * moq: 20 wa' ft chom * Brand: fortop ghap oem * d.w....

Nánari upplýsingar

laH Lychee neH Syrup QaQ laHlIj laH Litchi

* packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal

* f mung lan: jungwoq

* brix: 14-17,17-20 motlh malja''e'

* size: mach, Medium, yIteb

* ingredients: Lychee, syrup Su'ghar qutmey, bIQ

* ta' mIv'a' yIn: 3 DIS

* moq: wa' 20 ft chom

* brand: fortop ghap oem

* laH d.w chenmoH as per clients requirements.

* specification:

size

tu'lu'bej

n. w(g)

d. w(g)

ctns ghap 20and pa' ghotvaD mevbe' ghargh 39 vIlopQo' jay'; vIlopQo' jay' 39 je; FCL

425 g * 24tins

ghor naQ,

425

230

1800

567 g * 24tins

ghor naQ,

567

340

1350

2840 g * 6tins

ghor naQ,

2840

1800

1008

inquiry