laH yo' tera' yav 'atlhqammey

* packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal * Hap 'u': tera' yav 'atlhqammey ghoQ * Ingredients: nom HaH: tera' yav 'atlhqammey, bIQ, Salt, Su'ghar qutmey, tebpu'DI', naQDaq 'ej Spices. * Daq mung: jungwoq * ta' mIv'a' yIn: 3 DIS * moq: 20 wa' ft chom * Brand: fortop ghap oem * vutmeH d.w as per clients requirements. * specification:

Nánari upplýsingar

* packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal

* Hap 'u': tera' yav ghoQ 'atlhqammey

* ingredients: nom HaH: tera' yav 'atlhqammey, bIQ, Salt, Su'ghar qutmey, tebpu'DI', naQDaq 'ej Spices.

* Daq mung: jungwoq

* ta' mIv'a' yIn: 3 DIS

* moq: wa' 20 ft chom

* brand: fortop ghap oem

* laH d.w chenmoH as per clients requirements.

* specification:

product

net ngI' (g)

natlh weight(g)

ctns ghap 20and vIlopQo' jay' 39; FCL

184 g * 24tins

184

114

3600

198 g * 24tins

198

115

3000

284 g * 24tins

284

156

2300

400 g * 24tins

400

200/230

1800

425 g * 24tins

425

200/230

1800

800 g * 12tins

800

400/460

1800

850 g * 12tins

850

400/460

1800

2500 g * 6tins

2500

1200/1500

1280

2840 g * 6tins

2840

1500/1800/1930

1175


product

net ngI' (g)

natlh weight(g)

ctns ghap 20and vIlopQo' jay' 39; FCL

212 ml * 12jars1801104600

341 ml * 12 bal

280

170

3520

370 ml * 12 bal

330

180

3300

500 ml * 12 bal

460

260

2300

580 ml * 12 bal

530

320

2000

720 ml * 12 bal

660

400

1700

1000 ml * 6 bal

1000

600

2000

1700 ml * 6 bal

1600

900

1200

inquiry