laH straw tera' yav 'atlhqammey

straw tera' yav 'atlhqammey laH * Segh: straw tera' yav 'atlhqammey bID, laH straw tera' yav 'atlhqammey DIr, laH yub straw tera' yav 'atlhqammey laH laH Unpeeled straw tera' yav 'atlhqammey naQ, * Packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal * tu'lu'bej: naQ, wa' ra'wI' porgh luSIjchu' * Ingredient: straw tera' yav 'atlhqammey, bIQ, salt * Daq mung: jungwoq * ta' mIv'a' yIn: 3.

Nánari upplýsingar

laH straw tera' yav 'atlhqammey

* Segh: yub straw tera' yav 'atlhqammey laH laH unpeel straw tera' yav 'atlhqammey naQ, laH straw tera' yav 'atlhqammey bID, DIr laH straw tera' yav 'atlhqammey.

* packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal

* tu'lu'bej: toDlu'meH, wa' ra'wI' porgh luSIjchu'

* ingredient: straw tera' yav 'atlhqammey, bIQ salt,

* Daq mung: jungwoq

* ta' mIv'a' yIn: 3 DIS

* moq: wa' 20 ft chom

* brand: fortop ghap oem

* laH d.w chenmoH as per clients requirements.

* specification:

product

net ngI' (g)

natlh weight(g)

ctns ghap 20and vIlopQo' jay' 39; FCL

184 g* 24tins

184

114

3600

198 g* 24tins

198

115

3000

284 g* 24tins

284

156

2300

400 g* 24tins

400

200/230

1800

425 g* 24tins

425

200/230

1800

800 g* 12tins

800

400/460

1800

850 g* 12tins

850

400/460

1800

2500 g* 6tins

2500

1200/1500

1280

2840 g* 6tins

2840

1500/1800/1930

1175

product

net ngI' (g)

natlh weight(g)

ctns ghap 20and vIlopQo' jay' 39; FCL

212 ml * 12jars

180

110

4600

314 ml * 12 bal

280

170

3520

370 ml * 12 bal

330

180

3300

500 ml * 12 bal

460

260

2300

580 ml * 12 bal

530

320

2000

720 ml * 12 bal

660

400

1700

1000 ml * 6 bal

1000

600

2000

1700 ml * 6 bal

1600

900

1200

inquiry