toDlu'meH, bID, wa' ra'wI' porgh luSIjchu', laH Bamboo bach Strip

bamboo bach laH * Packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal * wejwa': na' & chep * tu'lu'bej: naQ, wa' ra'wI' porgh luSIjchu', Strip, bID * Daq mung: jungwoq * ta' mIv'a' yIn: 3 DIS * moq: 20 wa' ft chom * Brand: fortop ghap oem * vutmeH d.w as per clients requirements. * specification:

Nánari upplýsingar

laH bamboo bach

* packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal

* wejwa': na' andamp; wovmoHwI'

* tu'lu'bej: naQ, wa' ra'wI' porgh luSIjchu', Strip, bID

* Daq mung: jungwoq

* ta' mIv'a' yIn: 3 DIS

* moq: wa' 20 ft chom

* brand: fortop ghap oem

* laH d.w chenmoH as per clients requirements.

* specification:

description

size

D.W

20and 39 vIlopQo' jay'; FCL

laH bamboo shoots Strip

227 g x 24tins

140 g

2600ctns

laH bamboo shoots naQ

567 g x 12tins

340 g

2700ctns

laH bamboo shoots naQ

2950gx6tins

1800 g

1000ctns

bID bach laH Bamboo

567 g x 12tins

340 g

2700ctns

bID bach laH Bamboo

2950gx6tins

1800 g

1000ctns

laH bamboo shoots wa' ra'wI' porgh luSIjchu'

227 g x 24tins

140 g

2600ctns

laH bamboo shoots wa' ra'wI' porgh luSIjchu'

567 g x 12tins

340 g

2700ctns

laH bamboo shoots wa' ra'wI' porgh luSIjchu'

2950gx6tins

1800 g

1000ctns

inquiry