jImoDchu'mo' medames laH laH broad beans

broad beans laH jImoDchu'mo' medames laH * Packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal * wejwa': na' & chep * Daq mung: jungwoq * ta' mIv'a' yIn: 3 DIS * Size: 40-50 * moq: 20 wa' ft chom * Brand: fortop ghap oem * vutmeH d.w as per clients requirements. * specification:

Nánari upplýsingar

jImoDchu'mo' medames laH laH broad beans

* packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal

* wejwa': na' andamp; wovmoHwI'

* Daq mung: jungwoq

* ta' mIv'a' yIn: 3 DIS

* size: 40-50

* moq: wa' 20 ft chom

* brand: fortop ghap oem

* laH d.w chenmoH as per clients requirements.

* specification:

description

net ngI'

natlh ngI'

laH ghap Carton

cartons ghap 20 FT


laH broad beans neH Brine

397 g

278 g

24

1930ctns

400 g

240 g

24

1800ctns

800 g

440 g

12

1750ctns

2840 g

2050 g

6

1000ctns

laH broad beans qaStaHvIS tomat naHmey ghevI'

400 g

240 g

24

1800ctns

800 g

440 g

12

1800ctns

2840 g

2050 g

6

1000ctns

inquiry