laH cherry tomat naHmey

cherry tomat naHmey laH * Packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal * brix: 4-6 vatlhvI' * Acidity: 0.3-0.6 vatlhvI' * Salt: 1.80-2.5 vatlhvI' * * Daq mung: jungwoq * ta' mIv'a' yIn: 3 DIS * moq: 20 wa' ft chom * Brand: fortop ghap oem * vutmeH d.w as per clients requirements. * specification:

Nánari upplýsingar

laH cherry tomat naHmey

* packing: laH ghap Tin pagh HIvje' bal

* brix: 4-6 vatlhvI'
* acidity: 0.3-0.6 vatlhvI'
* salt: 1.80-2.5 vatlhvI' *

* Daq mung: jungwoq

* ta' mIv'a' yIn: 3 DIS

* moq: wa' 20 ft chom

* brand: fortop ghap oem

* laH d.w chenmoH as per clients requirements.

* specification:

specification

N.W.

D.W.

20and 39 vIlopQo' jay'; FCL

314mlx12

280 g

170 g

3650ctns

370mlx12

330 g

180 g

3300ctns

580mlx12

530 g

315 g

2000ctns

720mlx12

660 g

390 g

1700ctns

1700mlx6

1550 g

950 g

1350ctns

inquiry