QaD bIQ Melon, 'eyqu' 'ej pIv fd naH, Nutrition Instant Snack taD

QaD bIQ Melon, 'eyqu' 'ej pIv fd naH, Nutrition Instant Snack taD
DaH jaw
product details

fd Watermelon (pIv Snack Soj)

* De' product:

product pong

QaD Watermelon taD

Daq mung

jungwoq

mIw

(fd) QaD taD

Hap 'u'

ghoQ Watermelon

tu'lu'bej

wa' ra'wI' porgh luSIjchu' ghap Dices

moisture

5%

tlhIv je SoHbogh

100%

packaging

QIt chaH juS ghaH bag + carton pagh requirements rom clients

ta' mIv'a' yIn

24 jar

MOQ

500kgs

* features:

---calorie crispy, 'eS, zerofat.

---wej mIQ, wej artificial pagh coloring, pagh preservatives pagh latlh additives puffed.

---pagh gluten

---pagh chel Su'ghar qutmey (Sev neH naH natural Su'ghar qutmey)

---nutrition ngoD naH ghoQ retain chu'.

* nutritional nIv Watermelon:

30 calories 'eS amounts 'ut nutrients neH 100 gram serving 'ej supplies SuvwI' watermelon naH. neH vitamin [taH SaH neH appreciable 'a ghIH DeSDu' 10 vatlhvI' lo'laHghach Daily. contians bIQ 6 vatlhvI' Su'ghar qutmey, 'ej qaStaHvIS ror 'eS 91 vatlhvI' naH watermelon.

inquiry