ghobe'-Qovpatlh tlhIH ghoQ Globe ghIrep naHmey

baQ Doq Globe ghIrep naHmey * mIw: DaSay'moHtaHvIS, DawIvpu', packing * Daq mung: jungwoq * mum: quv * tu'lu'bej: Round * Packaging: 9 kg, 10 kg ghap Foam Box * Size: 16-18 mm, 18-20 mm, 20-22 mm * moq: 1 chom

Nánari upplýsingar

ghobe'-Qovpatlh tlhIH ghoQ Globe ghIrep naHmey

* processing: DaSay'moHtaHvIS, DawIvpu', packing

* Daq mung: jungwoq

* mum: quv

* tu'lu'bej: Round

* packaging: 9 kg, 10 kg ghap Foam Box

* size: 16-18 mm, 18-20 mm, 20-22 mm

* moq: 1 chom

inquiry