patat 'oQqarmey ghoQ

patat 'oQqarmey ghoQ * Daq mung: jungwoq * Size: 80-150 g, 100-150 g, 150-200 g, 200 g woDDI' * Packaging: 10kgs ghap CTN, 20kgs ghap vIQoy Bag * Supplying puj: naQ DIS

Nánari upplýsingar

patat 'oQqarmey ghoQ

* Daq mung: jungwoq

* size: 80-150 g, 100-150 g, 150-200 g, 200 g woDDI'

* packaging: 10kgs ghap CTN, 20kgs ghap vIQoy Bag

* supply puj: naQ DISinquiry