ghoQ Taro

ghoQ Taro * Daq mung: jungwoq * Size: 40-60 g, 60-80 g, 80-100 g, 100 g woDDI' * Packaging: 10kgs ghap CTN, 20kgs ghap vIQoy Bag * Supplying puj: naQ DIS

Nánari upplýsingar

ghoQ Taro

* Daq mung: jungwoq

* size: 40-60 g, 60-80 g, 80-100 g, 100 g woDDI'

* packaging: 10kgs ghap CTN, 20kgs ghap vIQoy Bag

* supply puj: naQ DISinquiry